PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ

 

    Při zapůjčení fyzickou nebo právnickou osobou požadujeme:

 • platný doklad totožnosti (OP, ŘP nebo PAS)

 • podpis souhlasu s podmínkami pronájmu

 • podpis smlouvy o zápůjčce

 • zálohu na příslušný stroj ve výši uvedené na webových stránkách půjčovny

 

 • V případě nesplnění výše uvedených podmínek půjčování požadujeme zálohu až do výše pořizovací ceny zařízení!

 • Půjčovna nářadí, stavební a zahradní techniky prozatím nemá stálou otevírací dobu. Proto před návštěvou půjčovny je nutné vždy předem domluvit termín zápůjčky nebo vrácení na telefonu 606 278 023.

 • Při platbě nepřijímáme platební karty, pouze hotovost.

 • Budova půjčovny a přilehlé prostory jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 • Zapůjčené věci je zakázáno opravovat, pokud nebylo sjednáno jinak.

 • V případě nefunkčnosti zapůjčené věci nebo závady, která znemožňuje její 100% použití, je zákazník povinen neprodleně informovat půjčovnu a zapůjčenou věc vrátit. V opačném případě bude účtováno celé nájemné ve výši odpovídající době zapůjčení (viz sazby půjčovného).

 • V případě vrácení znečištěného stroje bude navíc k ceně půjčovného účtována paušální náhrada za čištění stroje ve výši 200 Kč včetně DPH.

 • Firma Albrecht Václav s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s používáním zapůjčené věci.

 • Cena půjčovného nezahrnuje pohonné hmoty.

 

      Svým podpisem zákazník stvrzuje:

 •  souhlas s podmínkami pronájmu a smlouvou o zapůjčení

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • že by seznámen s obsluhou zapůjčené věci a pravidly bezpečnosti

 • převzetí odzkoušeného a čistého stroje